Doğru araştırma yaptırmak herkesin işidir.

Anahtar Noktalar

  •  Birlikte çalışan hastalar ve araştırmacılar tedavi ile ilgili belirsizliklerin tanımlanmasına ve azaltılmasına yardımcı olabilir.
  •  Hastaların girdileri daha iyi bir araştırmaya rehberlik edebilir.
  •  Hastalar bazen kasıt olmaksızın tedavi denemelerini tehlikeye atabilir.
  • Hasta organizasyonları ve ilaç endüstrisi arasındaki ilişkiler tedavi etkileri hakkında çarpıtılmış bilgiler ortaya koyabilir.
  •  Hastaların araştırmalara etkili bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için araştırma hakkında daha iyi bir genel bilgiye ve tarafsız bilgiye daha hızlı erişime ihtiyaçları vardır.
  •  Araştırmalara ortak katılımı başarmanın tek bir doğru yolu yoktur.
  •  Hastaların katılımı özel araştırma maksadı için uygun olmalıdır.
  •  Hastaların araştırmalarda yer almasının metotları devamlı gelişmektedir.

Giriş:

Önceki bölümlerde, kötü veya gereksiz yere yapılmış bir araştırma –Hasta için önemli olan sorulara cevap veremeyen ve asla veremeyecek olan araştırma, ile tedavi sürecinde ne kadar zaman, para ve gayret israf edilebileceğini görmüştük. Bu noktada sizi, gelecekteki daha iyi tedavi denemelerinin hastalar, klinisyenler, halk ve araştırmacılar arasındaki verimli işbirliği ile oluşabileceği konusunda ikna ettiğimizi ümit ediyoruz.

Print Friendly