Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Araştırmalar neden yazıldı?

Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Araştırmalar kitabının 2006 yılında yayınlanan ilk baskısı şu soruya odaklanmıştı: ‘Tıbbi araştırmalar hastaların gereksinimlerini en iyi bir şekilde karşılayabilmeleri için ne yapmak gerekli?’

Bir doktor, eski araştırmacı ve gazeteci olan Imogen Evans, bir hasta ve bağımsız kaliteli tıbbi araştırmalar ve sağlık hizmetleri savunucusu Hazel Thornton, ve bir sağlık hizmeti araştırmacısı Iain Chalmers olarak o zaman ki deneyimimiz, araştırmaların sıklıkla bu kilit noktayı hedef almadığı şeklindeydi. Daha da ötesi, bir çok eski ve yeni tedavinin yeterli kanıtlara dayanmadan kullanıldığını biliyorduk. Bu nedenlerle tedavilerin etki ve etkinliklerinin hasta-hekim diyaloğunu desteklemek yoluyla toplumda eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulması amacıyla bir kitap yazmaya koyulduk.

Kitabın hem British Library tarafından basılan yazılı versiyonuna hem de metnin ücretsiz olarak www.jameslindlibrary.org sitesinde yayınlanan elektronik baskısına gerek profesyonel gerekse profesyonel olmayan kişiler tarafından gösterilen ilgi bizi gerçekten yüreklendirdi. Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Araştırmalar’ın ilk baskısı bir çok ülkede eğitim amacıyla kullanıldı ve tam çevirilmiş metinleri www.testingtreatments.org sitesinde yayınlandı.

Projenin en başından itibaren Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Araştırmalar tamamlanmamış, devam etmekte olan bir proje olarak düşünüldü. Çünkü, eski de olsa yeni de olsa tedavilerin etkileri konusunda belirsizlik her zaman olacaktır ve uygun yöntemlerle bunların değerlendirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bunu yapabilmek için tedavilerin etkinliğiyle ilgili kanıtları eleştirel bir gözle değerlendirmek ve yeni bir araştırmaya başlamadan önce o konudaki kanıtları güncel sistematik derlemeler ışığında değerlendirmek zorunludur.

Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Araştırmalar’ın ikinci baskısında yüksek kaliteli araştırmaları günlük yaşamında, gerek araştırmacı kimliğiyle gerekse pratisyen hekim kimliğiyle içselleştirmiş Paul Glasziou’nun aramıza katılmasıyla üçken dört olduk. Ek olarak, ilk baskının tekrar baskısını 2010 yılında yapan Pinter & Martin yeni yayıncımız oldu. İlk baskıda olduğu gibi yeni metine de www.testingtreatments.org sitesinde ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Ana amaç aynı olmakla birlikte orijinal metin önemli oranda değişti ve güncelleştirildi. Örneğin, yarar ve zararları yeni Yeni ama daha iyi olmayabilir bölümünde oldukça genişlettik. Ayrıca Deneysel tedavileri denetlemek: yardım mı engel mi? bölümünde araştırmaların aşırı denetlenmesinin nasıl hastaların zararına olabilecğini anlattık.  Sondan bir önceki bölümde Nasıl daha iyi bir sağlık hizmeti verilebilir?’ sorusunu soruyoruz ve kanıtları bir araya getirmenin hepimizin yaşamımızı değiştirebileceğini gösteriyoruz. Kitabı Daha iyi bir gelecek için hareket planı ile bitiriyoruz.

Umudumuz bu kitabın tedavilerin uygun ve adil yöntemlerle değerlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunun ve herkesin bunda rol oynayabileceğinin daha iyi anlaşılmasına  katkıda bulunması. Bu kitap bir ‘en iyi tedaviler kılavuzu’ değil. Bundan çok, araştırmaların sağlam bir tabana oturtulması ve uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, zararı olan tedavileri yararlılardan ayırdetmesi ve hastalar, toplum ve sağlık profesyonelleri için önemli sorulara yanıt verebilmesidir.

Imogen Evans, Hazel Thornton,

Iain Chalmers, Paul Glasziou

Ağustos 2011

Print Friendly, PDF & Email

Navigate Content