Sağlık ve araştırmalarda boşa harcanan kaynaklar

Ilgili, güvenilir araştırma kanıtlarının sistematik olarak incelenmemesi, hastalara ve araştırmaya katılan insanlara zarar vermese bile yine de zararlı olabilir çünkü sağlık hizmeti ve sağlık araştırmalarında kaynakların boşa harcanmasına sebep olabilir.. Örneğin, 1980’ler ve 1990’lar boyunca toplam 8.000 ‘den fazla hasta inme için önerilen yeni bir ilacın çeşitli testlerine katıldı. Hollandalı araştırmacılar, bu ilaç araştırması sonuçları sistematik olarak incelediler ve herhangi bir yararlı etkileri bulamadılar. [17] Daha sonra ilacın hayvanlarda daha önce yapılan testlerinin sonuçlarını gözden geçirme kararı aldılar, yine de herhangi bir yararlı etki bulamadılar. [18] Klinik araştırmayı yapanlar hayvan çalışmasının sonuçlarını sistematik olarak inceleselerdi, büyük ihtimalle binlerce hasta bu klinik çalışmaya davet edilmeyeceklerdi. Aslında, bu, inme hastalarının tedavisinde kaynakların daha iyi kullanımı ile ve bu durumla ilgili tedavilerin geliştirilmesiyle ilgili daha uygun çalışmalarla sonuçlanabilirdi. Ve bu tek örnek değildir. [19]

Print Friendly
  • Ichalmers

    Remove link from ‘…were unable to find any beneficial effects.’

    • Anonymous

      Done