Dramatik etkileri olan tedaviler

Bazen hastalar tedavilere kendi geçmiş deneyimlerinden veya hastalıklarının doğal seyrinden o kadar farklı yanıtlar verirler ki, tedavinin etkileri ile ilgili dikkatle yapılmış testler olmaksızın emin sonuçlara varılabilir. [3] Akciğerleri kollabe olmuş bir hasta için (pnömotoraks) göğüse bir iğne uygulanması ve hapsolmuş havanın dışarı çıkmasının sağlanması o kadar ani bir rahatlama sağlar ki bu tedavinin yararları çok açıktır. Diğer dramatik etkilere örnekler morfinin ağrı, insülinin diyabetik koma ve kalça protezinin artrite bağlı ağrıya etkileridir. Tedavinin olumsuz etkileri de çok dramatik olabilir. Bazen ilaçlar ciddi, hatta ölümcül allerjik reaksiyonları ortaya çıkarabilir, diğer dramatik etkiler talidomide bağlı ender görülen ekstremite defromitelerini içerir (Bkz Bölüm 1 s4-5).

[ Sometimes drugs provoke severe, even lethal, allergic reactions; other dramatic effects include the rare limb deformities caused by thalidomide. ]

Ancak, tedavilerin bu şekilde dramatik etkileri yararlı veya zararlı da olsa oldukça nadirdir. Çoğu tedavi etkileri daha ılımlıdır, ama yine de bunları bilmeye değer. Örneğin, morfinin hangi doz şemasında etkili ve güvenli olduğunu veya genetik olarak üretilmiş insülünin hayvan insülininlerine üstün olup olmadığını veya yeni piyasaya çıkan daha az pahalı çeşitlerden 20 misli pahalı kalça protezinin hastanın değerlendirebileceği şekilde ekstra maliyete deyip deymediğini belirlemek için dikkatle yapılan testlere gerek vardır. Bu ortak koşullarda hepimizin adil olmayan (yanlı) karşılaştırmalardan ve bunlardan ortaya çıkan hatalı sonuçlardan kaçınmamız gerekir.

Print Friendly, PDF & Email