Normal olanımız var mı?

Tüm vücut BT (bilgisayarlı tomografi) taraması

Özel kliniklerde tüm vücut BT taramasıyla baş, boyun, karın ve pelvis incelemeleri önerilmektedir. Bunlar çoğu kez kişilerin kendi aile hekimleri tarafından değil doğrudan halka önerilmek suretiyle yapılmaktadır.

Bu tip tüm vücut taramaları olası hastalıkların bir adım ilerisinde olma ve ‘normal’ sonucun kişileri rahatlatıcı ve sağlıklılıkları konusunda daha emin olmalarını sağlayacakları varsayımıyla teşvik edilmektedirler. Bu yaklaşımın pahalı olması bir yana herhangi bir hastalık belirtisi ya da işareti olmayan kişiler için yararlılığı konusunda bir kanıt da yoktur. Ayrıca normal akciğer röntgeninin 400 kat fazlasına ulaşabilen bir radyasyon maruzuyeti de söz konusudur. O kadar ki, 2007 yılında Birleşik Krallık Çevrede Radyasyonun Tıbbi Yönleri Komitesi (COMARE – Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment) asemptomatik kişilere tüm vücut tomografi uygulamasının durdurulmasını önemle önermiştir. 2010 yılında, hükümet bazı danışmalardan sonra tüm vücut taraması konusunda daha zorlaştırıcı önlemler almaya niyetli olduğunu bildirmiştir.

Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA – Food and Drug Administration) bir çok kişinin bu taramaların herhangi bir kanıtlanmış yararı olmadığının farkında olmadığını ve umdukları ‘içini rahatlatma’ hedefine ulaşma gibi bir olasılığın pek gerçekçi olmadığı konusunda halkı uyarma gereği duymuştur. Anormal bir bulgu ciddi bir şey olmayabileceği gibi  normal  bulgu da yalnış olabilir. [23, 24, 25]

Dengeyi bulabilmek

Çılgınca hastalık aramak ile erken tanıdan gerçekten yararlanabilecek hastaları bulamama seçenekleri arasında denge li bir konumu bulmak kolay olmayacağı gibi bazı popüler olmayacak kararlar alınmasına da yol açacaktır. Bütün sağlık sistemleri kaynaklarını tüm toplumun yararlanabileceği şekilde titizlikle kullanmak zorundadırlar.

Bu prensibi uygulamak için tarama programları yalnızca güvenilir kanıtlara dayanmakla kalmamalı aynı zamanda yeni kanıtlar toplandıkça durum tekrar değerlendirilip kararlar güncelleştirilmelidir. Bu konuda göz önünde bulundurulması gereken bir başka durum da taramanın belirli risk gruplarına mı yoksa daha geniş bir halk sektörüne mi önerilme seçenekleridir.

 

Print Friendly, PDF & Email