Bu internet sitesindeki görüşler size ne ifade eder?

Portrayal of dialogue between doctor and patient and some questions to ask.

Hasta ve doktoru arasındaki diyalog ve bazı sorular (büyütmek için balonun üstüne tıklayınız)

Her ne kadar herhangi iki konsültasyon birbirine hiç benzemese de olası en iyi karara varabilmek için izlenecek yol, bu kitapta anlatıldığı gibi, aynıdır. Amaç, konsültasyonun sonunda gerek sağlık hizmeti verenin gerekse hastanın konuyu birlikte, eldeki kanıtların ışığında en uygun şekilde ele aldıklarını hissetmesi ve tatmin olmasıdır.

Hastalar, doktorlara çok farklı sağlık sorunları için başvururlar – kimi kısa vadeli kimi uzun vadeli sorunlardır; kimi ölümcül kimi sadece rahatsız edici.  Şüphesiz her birinin kişisel koşulları farklı olacaktır; ancak hepsinin de yanıtlanmasını istedikleri soruları vardır ve bu yanıtlara göre karar vereceklerdir.

Karar verme sürecini göstermek için dizlerde osteoartritis (kireçlenme) gibi sık rastlanan bir sorun konusunda doktor ile hastası arasındaki bir konsültasyonu örnek vermek istiyoruz.   Daha sonra, uygulamayla ilgili araştırmalara dayanan kanıtları kullanarak bazı temel soruları nasıl aydınlatabileceğimiz üzerinde duracağız: Bu sorular çok farklı sorunlar için hastaların yanıtlanmasını isteyecekleri sorulardır, ayrıca bu kitabın önceki bölümlerini okumuş olanların da aklına benzer sorular gelmiştir.

Print Friendly, PDF & Email