İyimserlik ve olumlu düşünmenin etkileri

Kişilerin durumlarındaki herhangi bir iyileşmeyi aldıkları tedaviye bağlamalarının psikolojik nedenleri artık daha iyi anlaşılmıştır. Hepimizin bir olayın diğerini izlediğin, ilkin ikinciden sorumlu olacağını varsayma yatkınlığı vardır. Ve bizler hiç olmamasına rağmen örüntüleri görme eğilimindeyiz- bozuk para atma, borsa fiyatları ve basketbol atışları gibi alanlarda bir çok kez gösterilmiş bir fenomen. Ayrıca biz hepimiz doğrulama yanlılığı diye bilinen bir probleme de eğilimliyiz: ne görmek istiyorsak onu görürüz-“inanmak görmektir”. İnanışlarımız için herhangi bir destek doğru olduğumuza dair güvenimizi pekiştirecektir. Tersine, görüşlerimize ters düşen bilgileri tanımayız veya kolaylıkla kabul etmeyiz ve böylece buna çoğunlukla farkında olmadan kapalı bir gözle bakma eğiliminde oluruz. Hasta ve klinisyenlerin çoğu doğal olarak tedavilerin yardımcı olacağını ümit etmektedir. Bir şeyin etkili olduğu sonucuna sadece onun etkili olması gerektiğine dair inançları nedeniyle varabilirler. Kendi inanışlarına ters düşen bilgileri aramazlar veya onları yok sayarlar. Bu psikolojik etkiler bir tedavinin semptomlarından kurtulmalarına yardım edeceğine inanan hastaların aldıkların tedavi gerçekte hiçbir aktif madde içermemesine rağmen ( sıklıkla plasebo olarak adlandırılan sahte ilaçlar) nasıl kendi durumlarında bazı gelişmeler yaşayabileceklerini de açıklar. Hastalar şekerden yapılmış haplar verildiğinde, su enjeksiyonları yapıldığında, aktive edilmemiş elektrikle araçlarla tedavi edildiğinde ve sadece küçük bir kesi açılıp herhangi bir şey olmadan tekrar dikilmesi şeklinde cerrahi sonrasında iyileşme olduğunu bildirmişlerdir.
Değişik kilo kaybı diyetlerini karşılaştıran bir test örneğini ele alalım. Araştırmacılar, zayıflamak isteyen tanınmış bir televizyon programı izleyicilerini araştırmaya dahil etmişler, onları 6 diyetten birine atamışlardır. Diyetlerden birisi –bai lin çayı- zayıflamak için başarılı bir yol olarak ön plana çıkarolmıştır. Tüm 6 grupta de zayıflayanların ortalama ağırlığı azalmıştır ama bazılarınınki diğerlerinden daha fazla olmuştur. Ama sonuçlar televizyonda gösterildiğinde diyetlerden birisinin –havuç diyeti-* zayıflatıcı bir diyet olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu test; altı diyetin herhangi birine bağlı olmayan, ama katılımcıları daha farklı yemeye motive eden diğer faktörlerden kaynaklanan yeme alışkanlıklarındaki değişikliklerden dolayı oluşan ağırlık kaybına “gösterge” sağlamak için konulmuştu.

[However, when the results were presented on television, it was revealed that one of the diets – ‘the carrot diet’ – was not a slimming diet at all. It had been included in the test to provide a ‘bench mark’ of weight loss which was due not to any of the six diets, but to changes in eating habits resulting from other factors that had motivated participants to eat differently. [2] ]

Print Friendly, PDF & Email