Benzerleri benzerlerle karşılaştırmak

In this sub-section

Karşılaştırmalar anahtardır

Karşılaştırmalar tedavilerin adil testlerinde anahtardır. Klinisyenler ve bazen hastalar zihinlerinde iki tedavinin göreceli değerlerini karşılaştırırlar. Örneğin, kendileri veya başkalarının bir tedaviye daha önceki tedavilere yanıtları ile karşılaştırıldığında daha farklı yanıt verdiğine dair bir izlenim oluşturabilirler. Bazen karşılaştırmalar daha düzgün yapılabilir. Ondokuzuncu yüzyıl kadar erken bir dönemde, İranlı doktor al-Razi kan akıtmanın yardımı olabileceğini görmek için kan akıtılarak tedavi edilen menenjitli hastalardaki sonuçları kan akıtılmadan tedavi edilenlerle karşılaştırmıştır.

[ As early as the ninth-century, the Persian physician al-Razi compared the outcome of patients with meningitis treated with blood-letting with the outcome of those treated without it to see if blood-letting could help. ]

Tedaviler çoğunlukla değişik tedavileri almış hasta gruplarını karşılaştırarak test edilir. Eğer tedavi karşılaştırmalarının adil olmasını istiyorsa benzerler birbirleri ile karşılaştırılmalıdır: hasta grupları arasındaki tek sistemik farklılık aldıkları tedavi olmalıdır. Bu içgörü yeni değildir. Örneğin 1747’de HMS Salisbruy gemisindeki skorbüt için altı tedaviyi karşılaştırmaya başlamadan önce James Lind (i) bu öldürücü hastalığın benzer evrelerinde hastaları seçmeye özen göstermiş (ii) hastaların aynı temel diyeti almasını temin etmiş (iii) onların benzer koşullarda yerlerde kalmasını sağlamıştır (Bkz Bölüm 1, s1-3).

[ For example, before beginning his comparison of six treatments for scurvy on board HMS Salisbury in 1747, James Lind (i) took care to select patients who were at a similar stage of this often lethal disease; (ii) ensured that the patients had the same basic diet; and (iii) arranged for them to be accommodated in similar conditions. ]

Lindt hastalarının iyileşme ihtimalinin tedavilerden başka faktörlerden etkilenebileceğini görmüştür.
Bir testi adil olmayan hale getirmenin bir yolu skorbüt için önerilen tedavilerden birini- örneğin Londra Kraliyet Doktorlar Birliği tarafından önerilen sülfürik asit-başlangıçta daha az hasta olan veya hastalığın erken evresinde olan hastalara vermek ve diğer bir tedaviyi –örneğin denizciler tarafından önerilen narenciyeleri çoktan ölüme yaklaşmış hastalara vermek olabilirdi. Bu aslında daha kötü olmasına rağmen sülfürü daha iyi olarak gösterecekti. Tüm ilgili hususlarda benzerlerin benzerlerle karşılaştırılmasını temin etmek için dikkat edilmez ise bu şekilde yan tutmalar ortaya çıkar.

Print Friendly, PDF & Email