Tedavilerin etkileri konusundaki belirsizlikle başaçıkmak

Anahtar noktalar

  • Dramatik etkileri olan tedaviler nadirdir
  • Tedavilerin ne kadar etkili oldukları konusunda belirsizlik sıklıkla karşımıza çıkan bir durumdur.
  • Tedavilerin etkileri konusunda bilinmeyenler çoktur.
  • Değişik tedavilerin etkileri konusunda ufak farklılıklar sıktır ,önemli olan bunların güvenilir şekilde araştırılmasıdır.
  • Bir tedavinin etkinliği konusundaki   belirsizliğe kimse cevap veremiyorsa, belirsizliği azaltmak için yapılacak farklı arştırmalara ihtiyaç vardır.
  • Hastaların tedavilerdeki belirsizliğin azalmasına daha fazla yardım etmesi sağlanmalıdır.

Giriş

Bu bölümde eski ya da yeni olsun hemen hemen değişmeyen tedavilerin iddia edilen etkilerini inceliyoruz. Örneğin pek az kimse, kalp krizi sonrası rutin oksijen kullanımını sorgulayabilir. Ancak henüz bunun tedavide yardımcı olduğunu gösteren iyi kanıtlar olmadığı gibi aksine bazı kanıtlar zarar dahi  verebileceğini gösteriyor. Bu belirsizlik, şimdiye kadar yeterince dile getirilmemiş ve tedavilerin diğer bazı etkileri de tartışmaya açık durumdadır. [1]

 

Print Friendly, PDF & Email