Doğumda epidural analjezi

Hastalar için önemli sonuçların değerlendirilmesinin önemi, oldukça kötümser bir şekilde, doğum sancısı süresince ağrı kesici için kadınlara verilen epidural analjeziye ilişkin ilk deneylerle açıkça resmedilmiştir.

1990’larda araştırmacılar, non-epidural analjezi ile epidural analjezinin karşılaştırıldığı kontrollü deneyleri incelemiştir. Tahminlerine göre, geçen 20 yıl boyunca epidural blok sunulan milyonlarca kadına rağmen, 600’den az sayıda kadın, diğer ağrı kesicilerle makul ölçüde tarafsız kıyaslamalara katılmayı kabul etmiştir.

Güvenle analiz edilebilecek yedi adet kıyaslama deneyi tespit etmişlerdir. Bu kıyaslamalar çoğunlukla hormon seviyeleri ve doğum sancısı sırasında stresi yansıttığına inanılan diğer maddeleri seviyeleri bakımından ölçmüştür. Bebek açısından sonuçlar da odak noktalarından biri olmuştur.

Kadınlar tarafından bizzat raporlanan ağrı karşılaştırması tüm deneylerin yalnızca ikisinde bulunmuştur. Diğer bir deyişle, bu deneyleri gerçekleştirenler, bir kadının ağrısının ne derecede giderildiği gibi oldukça önemli bir sonucu büyük ölçüde göz ardı etmiştir. [13]

Print Friendly, PDF & Email