Akciğer kanseri taraması: erken ama yeterince erken değil

Graphic illustrating the growth of lung cancer

Çok sigara içenlerde kanserin büyüme ve yayılımı (büyütmek için tıklayınız).

Tarama hastalığın erken tanınmasını sağlayabilir ama bu sonucu değiştirecek bir zaman kazandırmayabilir (Şekile bakınız). Akciğer kanseri gibi bazı kanserler hastalarda herhangi bir belirti olmadan ve herhangi bir test kanseri saptamadan çok önce vücutta yayılabilirler. Akciğer röntgeniyle akciğer kanserini teşhise çalışmak bu soruna örnek verilebilir (Şekilde B safhasına bakınız).

1970lerde çok sigara içen kişilerde yapılan bazı çalışmalarda kanserlerin erken teşhisine karşın kanserden ölüm oranında bir azalma olmadığı görüldü. Röntgende görülen kanserler o sırada akciğer dışına yayılmış durumdaydılar. Bu durumda bu hastalar daha erken tedaviye alındılar ve kanser tanısı ile daha uzun süre yaşadılar ama gerek taramanın gerekse gördükleri tedavinin yaşam süresine bir etki yaptığına dair bir kanıt yoktu.

Daha yakın bir geçmişte, 53,000 çok sigara içen ya da sigarayı bırakmış kişide akciğer röntgeniyle ‘spiral CT’ adı verilen özel bir bilgisayarlı tomografi tekniği kıyaslandı. Her iki gruba da yılda üç kez test uygulandı. Spiral CT kanseri akciğer röntgeninden daha önce teşhis etti ve küçük bir grup hastada (Şekilde A safhası) bu fark kanserden ölümü azalttı (Spiral CT grubunda 346 akciğer kanseri ölümüne karşılık akciğer röntgeni grubunda 425 ölüm).

Ne yazık ki bu yarar çok sayıda kişinin yalnışlıkla kanser tanısı almasıyla beraber geldi. Sekiz yıl izleme sonrasında, yılda üç röntgen ya da CT olan her 1000 sigara içen kişide, daha az üç ölüm görülürken 13 kişi erken tanıya karşın kanserden öldü ve 233 kişide yalancı pozitif sonuç nedeniyle fazladan testlere gerek duyuldu. [19]

Print Friendly, PDF & Email