Kronik myeloid lösemi için imatinib

İmatinib’in kronik myeloid lösemili hastalarda kullanılmasında da çok yüz güldürücü sonuçlar alındı [4], [5].

İmatinibin kullanılmadığı 1990lardan önce  bu tip lösemi  standart tedavilere çok az cevap veriyordu. Yeni ilaç  denendiğinde, standart tedaviye cevap vermeyen hastalardaki manzara müthişti.

İmatinib , hastalığı stabilize ediyor, önceki tedavilerle kıyaslandığında esasen ömrü de uzatıyor gibi görünüyor. Ayrıca daha hafif yan etkilere sahip bir ilaç olarak şimdi ilk tedavi seçeneği olarak kabul ediliyor.

Print Friendly