Kronik myeloid lösemi için imatinib

İmatinib’in kronik myeloid lösemili hastalarda kullanılmasında da çok yüz güldürücü sonuçlar alındı [4], [5].

İmatinibin kullanılmadığı 1990lardan önce  bu tip lösemi  standart tedavilere çok az cevap veriyordu. Yeni ilaç  denendiğinde, standart tedaviye cevap vermeyen hastalardaki manzara müthişti.

İmatinib , hastalığı stabilize ediyor, önceki tedavilerle kıyaslandığında esasen ömrü de uzatıyor gibi görünüyor. Ayrıca daha hafif yan etkilere sahip bir ilaç olarak şimdi ilk tedavi seçeneği olarak kabul ediliyor.

Print Friendly, PDF & Email