Hastalara önlenebilir zarar

30 yıldan fazla bir süre boyunca yayınlanan ders kitaplarında kalp krizi için önerilen tedaviler, bu süre içinde tedavilerin adil denenmesinden ortaya ortaya çıkan sonuçların sistematik incelenmesinin dikkate alınmasıyla ortaya çıkan kanıtlarla karşılaştırılmıştır. [11] Bu karşılaştırma, ders kitabı önerilerinin sık sık yanlış olduğunu göstermiştir çünkü yazarlar ilgili kanıtları sistematik olarak incelemiyor. Bunun etkisi yıkıcı oldu. Bazı durumlarda, kalp krizi geçiren hastalar hayat kurtarıcı tedavilerden (örneğin, trobolitik ilaçlar) mahrum ediliyordu. Diğer durumlarda, doktorlar adil testlerin tedavinin ölümcül olduğunu göstermesinden sonra bu tedavileri tavsiye etmeye devam ettiler (örneğin, kalp krizi geçiren hastalarda kalp ritim anormallikleri azaltmak için ilaçların kullanımı).

[ In other cases, doctors continued to recommend treatments long after fair tests had shown they were lethal (for example, the use of drugs that reduce heart rhythm abnormalities in patients having heart attacks). ]

Yeni kanıt olarak sistematik derlemelerdeki çalışmaların sonuçlarını birleştirmedeki başarısızlık hastalara zarar vermeye devam ediyor. Herhangi bir soğutma veya çapraz karşılaştırma gerektirmeyen kan yerine kullanılabilecek alternatifler, kanama tedavisi için gerçek kan yerine tabii ki cazip bir alternatiftir. Ne yazık ki, bu ürünler kalp krizi ve ölüm riskini artırır. Ayrıca, 1990’ların sonlarından bu yana rapor edilen randomize çalışmaların sistematik derlemeleri, bunların tehlikelerinin anlaşılmasından yıllar önce saptanabileceğini ve hatta saptanması gerektiğini ortaya koymaktadır. [12]

Print Friendly