Sistematik derlemelerde tarafkirliğin azaltılması

Taraflılık tedavilerin bireysel değerlendirilmesini çarpıtabilir ve yanlış sonuçlara yönlendirerek bilginin değerlendirilmesini bozabilir. Örneğin, araştırmacılar uygulamak istedikleri tedaviyi destekleyecek çalışmaları seçebilirler. Bu problemlerden kaçınmak için sistematik derlemelerin planları bireysel araştırma çalışmalarınınki gibi araştırma protokolleri ile belirlenmiş olmalıdır. Araştırmacılara taraflılığı azaltmak ve şansa yer vermek için ne gibi protokollerin gerektiğini açıklığa kavuşturmak gerekir. Bunlar; tedaviye özel soruları, değerlendirmeye alınacak çalışmaların kriterlerini, seçilebilecek çalışmaların tespit edilme yollarını, değerlendirmeye dahil edilecek çalışmaları seçerken taraflılığı azaltmak için yapılacakları ve bilgi analizini içermelidir.

Print Friendly