Yeni araştırmaların raporları sistematik derlemelerle başlamalı ve bitmelidir

Akut travmatik beyin hasarı olan insanlara steroid verilmesinin etkilerini değerlendiren bir çalışmanın raporu Bradford Hill’in dört sorusunu nasıl yöneldiğimizi gösteriyor.

[ The report of a study [20] to assess the effects of giving steroids to people with acute traumatic brain injury shows how to address all of Bradford Hill’s four questions. ]

Araştırmacılar, bu çalışmayı başlattıklarını çünkü var olan bütün kanıtları inceledikleri gibi tedavinin klinik kullanımı ile ilgili değişkenlikleri inceledikleri zaman bu çok kullanılan tedavi ile ilgili önemli belirsizlik olduğununun anlaşıldığını açıkladılar.
Çalışma başladığında, kayıtlı ve yayınlanmış protokolleri olduğunu bildirdiler. Bunlar önyargıları en aza indirmek ve yeterli sayıda hasta ile çalışarak şansın etkisinin yeterli kontrolü sağlamak için alınan önlemleri anlattılar. Yaptıkları çalışmada, ciddi beyin hasarı olan hastalara verilen steroidlerin hastaların ölüm riskini artırdığını gösterdiklerini bildirdiler. Son olarak ve daha önemlisi bu yaygın kullanılan tedavinin sonucunda binlerce ölümü önlemek için gerekli kanıtı raporlarını okuyan okuyuculara sağladılar çünkü kendi çalışmalarından kaynaklanan kanıtları kendi orijinal daha önceki çalışmaların sistematik derlemelerine katarak güncellediler.

Print Friendly, PDF & Email